Tất cả bài viết: tấm chì


Chì tấm, tấm chì cản xạ
Chì tấm, tấm chì cản xạ

Sản xuất và cung cấp Chì Tấm, Tấm Chì, Cửa Chì, Kính Chì vật tư che chắn bức xạ trong ngành y tế và công nghiệp. Vận chuyển thi công trên Toàn Quốc 0945.136.444


Giá cửa chì phòng X-quang
Giá cửa chì phòng X-quang

Công ty sản xuất Cửa Chì với hàm lượng cao đạt 99.5%P.b . Hỗ trợ vận chuyển thi công lắp đặt trên Toàn Quốc. Call 0945.136.444


Tất cả có 3 kết quả.

zalo
0968.683.562